Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Білик Т.М. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ В КОНТЕКСТІ МОВЛЕННЄВОГО ІМІДЖУ

Бруннер Є.Ю. ДО ПИТАННЯ ПРО МИМОВІЛЬНУ УВАГУ

Галян І.М., Гринців М.В. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЯК ЧИННИКА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Головіна О.Ю. АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ДУХОВНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ

Комар Т.В. ПРОФЕСІЙНА ЗРІЛІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА ПОНЯТТЯ

Кононенко О.І. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ РІЗНИМИ ПРОЯВАМИ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ТА ОСОБИСТІСНИМИ ЧИННИКАМИ ОСОБИСТОСТІ

Лінецька О.О. КОНСТРУЮВАННЯ ОБРАЗУ СВІТУ ОСОБИСТІСТЮ ЯК ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО АВТОРСЬКОГО МІФУ

Лісова Л.І., Коваленко В.В. ХАРАКТЕР ЗВ’ЯЗКУ ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ З ВИБОРОМ КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ОСОБИСТІСТЮ В ПЕРІОД РАННЬОЇ ЗРІЛОСТІ

Сапєльнікова Т.С., Лисенко К.С. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Пріснякова Л.М., Сергієні О.В., Демчук Т.П. ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Савченко О.В. ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК СИСТЕМИ, ЗДАТНОЇ ДО САМООРГАНІЗАЦІЇ

Сергеєва А.В. ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ-ПЕДАГОГІВ, СХИЛЬНИХ ДО ПЕРЕЖИВАННЯ РЕВНОЩІВ

Танасійчук О.М. ТЕОРЕТИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ІДЕЇ АРХЕТИПІВ НА ОСНОВІ ПРАЦЬ К.Г. ЮНГА

Улунова Г.Є. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Чорноусенко Н.С., Кудрик Н.Л. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЬОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Шебанова В.І. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЩОДО ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ІНДИВІДУАЛЬНОГО РЕСУРСУ ОСОБИСТОСТІ

 

СЕКЦІЯ 2
ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Верещинська Я.В. РОЛЬ ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ ЗОВНІШНОСТІ В СОЦІАЛЬНІЙ ПЕРЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Джаббарова Л.В. УЯВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРО СІМ’Ю ЯК КОМПОНЕНТ ЇХНЬОГО ЕМОЦІЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Коханова О.П. ЦІННОСТІ ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ, ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Лазуренко О.О. КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРЯ

Шевченко Н.Ф. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

 

СЕКЦІЯ 3
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Гальцева Т.О. ВПЛИВ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ НА СТАНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Данильченко Т.В. СПЕЦИФІКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В ПОЗИТИВНІЙ ПСИХОЛОГІЇ: МЕТА Й ФОРМИ

Пирог Г.В. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ МЕШКАНЦІВ СЕВАСТОПОЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ

 

СЕКЦІЯ 4
ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Посвістак О.А. ПСИХОДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ СІМ’Ї

 

СЕКЦІЯ 5
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Бойко-Бузиль Ю.Ю., Калюк О.М. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ З ПРАЦІВНИКАМИ МВС УКРАЇНИ – УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ ДІЙ

Колесніченко О.С., Лиман А.А. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДО РИЗИКУ

 

СЕКЦІЯ 6
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Николаенко С.А. ПРОБЛЕМА СОЧЕТАНИЯ ГИПНОЗА C ТЕХНОЛОГИЕЙ ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ДВИЖЕНИЯМИ ГЛАЗ (ДПДГ) В ПРОЦЕССЕ ПСИХОТЕРАПИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ТРАВМ

Попелюшко Р.П. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ В УМОВАХ БОЙОВОЇ ОБСТАНОВКИ ТА ПІСЛЯ БОЮ

 

СЕКЦІЯ 7
СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Ковтун Р.А. РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО НАВКОЛИШНІЙ СВІТ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ