Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Агапова И.Н. ВЛИЯНИЕ РАВНОВЕСНЫХ-НЕРАВНОВЕСНЫХ СОСТОЯНИЙ НА ПРОЯВЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СКЛОННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

Ахмедова Р.И. ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ ПСИХОЛОГОВ НА РАЗВИТИЕ САМОПОЗНАНИЯ

Демкова Д.Т. ПРОБЛЕМНІ КРЕДИТИ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ

Дроздова М.А. МЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВИХ СТЕРЕОТИПІВ У ЖІНОК РІЗНОГО ВІКУ

Кабиш-Рибалка А.В. ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ЧИННИКИ ВИБОРУ І ПОБУДОВИ ПРОЕКТУ ЖИТТЯ

Кабиш-Рибалка Т.В. СОЦІАЛЬНА ОБДАРОВАНІСТЬ УЧАСНИКІВ ДОБРОВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СПОРТИВНИХ ЗАХОДАХ

Карпова Д.Є. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СІМЕЙНИХ РОЛЕЙ ШЛЮБНИХ ПАРТНЕРІВ

Коток М.О. АНАЛІЗ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Литвиненко О.Д. ПСИХОСОМАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ

Лукоянов П.О. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ

Подкоритова Л.О. ЗАГАЛЬНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕФЛЕКСІЇ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНА

Байєр О.О., Познякова Г.Л. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТЬ «АВТОАГРЕСІЯ» ТА «АВТОАГРЕСИВНА ОСОБИСТІСТЬ»

Потапчук Н.Д. ПРОГРАМА ДІЙ ЧЛЕНІВ ШТАБУ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ЧУТОК СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ

Пуляєвська М.Є. ПСИХОСЕМАНТИЧНА МОДЕЛЬ КУПІВЕЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Pustovoit M. THE PHENOMENON OF SOCIAL MATURITY OF PERSONALITY: THE CONCEPT, COMPONENTS AND CONDITIONS OF FORMATION

 

СЕКЦІЯ 2
ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Борисенко В.М. НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОГО НАПРЯМУ

Голованова Т.М. ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ НА СУБ’ЄКТИВНИЙ РІВЕНЬ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

Гріньова О.М. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ В МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ НА РАННІХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Карпенко Г.М. ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Корчакова Н.В. РОЗУМІННЯ ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЕМОЦІЙНОГО КОНТЕКСТУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Найчук В.В. ЕСТЕТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Невідома Я.Г. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОСОБИСТІСНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ З ЦІННОСТЯМИ ОСОБИСТОСТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Погрібна А.О. ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНИХ ОСОБИСТІСНО-СЕРЕДОВИЩНИХ КОПІНГ-РЕСУРСІВ ЯК ЧИННИКІВ ПРОТИДІЇ ЕМОЦІЙНОМУ ВИГОРАННЮ ВЧИТЕЛІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ

Царькова О.В. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УВАГИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІКОВИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УВАГИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 

СЕКЦІЯ 3
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Türkmen Abdullah. SOCIAL MEDIA’S INFLUENCE ON POLITICAL ATTITUDES THE CASE OF FACEBOOK IN TURKEY

Бочелюк В.Й. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

Земба Б.А. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЙ В ПОЛЬСКИХ СЕМЬЯХ

Кравчук С.М. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПЕРЕЖИВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗОВАНОСТІ У ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ

Рогаль Н.І. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ

Субашкевич І.Р. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

 

СЕКЦІЯ 4
ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Посвістак О.А. ПСИХОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ОСНОВНИХ ШКІЛ ПСИХОЛОГІЇ ТА НАПРЯМІВ СІМЕЙНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ ЯК ПІДҐРУНТЯ СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ СІМ’Ї

 

СЕКЦІЯ 5
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Грубі Т.В. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОФЕСІЙНИМИ ЧИННИКАМИ ТА СКЛАДНИКАМИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

СЕКЦІЯ 6
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Мартінішин В.В., Сова М.О. ПРОФІЛАКТИКА СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В УМОВАХ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ СЕРЕД ЗАСУДЖЕНИХ

Міцик Т.О. ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ СВІТУ ДЕВІАНТНИХ ПІДЛІТКІВ, ЯКІ СХИЛЬНІ ДО СКОЄННЯ ЗЛОЧИНУ

Кушнірова Т.В., Панасюк О.А. ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ БЕЗПОРАДНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ, ЩО МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Проша В.О., Сова М.О. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕСТРУКТИВНОГО ВПЛИВУ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЗАСУДЖЕНИХ ЖІНОК В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

 

СЕКЦІЯ 7
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Пузь І.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРИНСТВА У ЖІНОК В РАННЬОМУ РЕПРОДУКТИВНОМУ ВІЦІ

Сергієні О.В., Костова В.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ, СХИЛЬНИХДО СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Фальова О.Є. ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ТА ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ЖІНОК З КРИЗИСНИХ ТА ЗВИЧАЙНИХ СІМЕЙ

 

СЕКЦІЯ 8
СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Замша А.В. ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СУРДОПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ