Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Вікторенко С. О. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК МНЕМІЧНИХ ФУНКЦІЙ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАЦІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГУ

Грузинова К. М. УСПІШНА ОПТАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Каряка І. В. ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ПСИХОДРАМИ

Мартіросян М. В. ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА

СЕКЦІЯ 2
ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Бугерко Я. М. МОЖЛИВОСТІ ПРИКЛАДНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОРОЗВИВАЛЬНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Бутузова Л. П., Сидоренко Н. І. ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ СТУДЕНТІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ

Зелінська Т. М., Лук’яненко В. В. РОЗВИТОК ГАРМОНІЙНОЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ АМБІВАЛЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ КОРОТКОТРИВАЛОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Ігумнова О. Б. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ТА САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

Колчигіна А. В., Павлій А. К. ПРОФЕСІЙНІ НАСТАНОВИ СТАРШОКЛАСНИКІВ: СТАТЕВО-РОЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ

Мельник О. В., Лукомська С. О. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ДО УМОВ МИРНОГО ЖИТТЯ

Новікова Ж. М. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ ТА ЖИТТЄСТІЙКИХ УСТАНОВОК ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ

Спиця-Оріщенко Н. А. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ 8-Х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

Чіп Р. С. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У СУБ’ЄКТНОМУ ВИМІРІ ОСОБИСТОСТІ

Шилова Н. І. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СФЕР ТА ПОЗИЦІЙ ЦІЛЬОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

СЕКЦІЯ 3
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Бутенко Н. В. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОСПРЯМОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СІМ’ЯМИ, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Кириченко В. В. ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Кличковський С. О. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ ПІДПРИЄМСТВА У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Миколайчук М. І., Трояновська К. Б. ЗДАТНІСТЬ ДО ТОЛЕРУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ У ПОДРУЖНІХ СТОСУНКАХ

Субашкевич І. Р., Юрченко І. М. ВПЛИВ ЗМІ НА УЯВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПРО СІМ’Ю ТА ШЛЮБ

СЕКЦІЯ 4
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Лепська І. І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ САМОКЕРОВАНИХ КОМАНД В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ