Головний редактор: 

 • Блинова Олена Євгенівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету.

Заступник головного редактора:

 • Шапошникова Ірина Василівна – доктор соціологічних наук, доцент, декан соціально-психологічного факультету Херсонського державного університету.

Відповідальний секретар:

 • Тавровецька Наталія Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології Херсонського державного університету.

Члени редакційної колегії:

 • Баранаускіне Інгріда – професор кафедри соціальної роботи (Клайпедський університет, Клайпеда, Литва);
 • Бистрова Юлія Олександрівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова;
 • Бочелюк Віталій Йосипович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Запорізького національного технічного університету;
 • Бурлачук Леонід Фокович – дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психодіагностики і клінічної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Галян Ігор Михайлович – доктор психологічних наук, доцент (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна);
 • Жидко Максим Євгенович – кандидат психологічних наук, доцент (Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна);
 • Завацька Наталія Євгенівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної та практичної психології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;
 • Засєкіна Лариса Володимирівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і психології Національного університету «Острозька академія»;
 • Карпінський Констянтин Вікторович – доктор психологічних наук, професор (Гродненський державний університет імені Янки Купали, Гродно, Республіка Білорусь);
 • Кікінежді Оксана Михайлівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
 • Ковальчук Зоряна Ярославівна – доктор психологічних наук, професор (Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, Україна);
 • Кузікова Світлана Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
 • Кузнєцов Олексій Ігорович – кандидат психологічних наук, доцент (Харківський національний педагогічний університет мені Г.С. Сковороди, Харків, Україна);
 • Орап Марина Олегівна – доктор психологічних наук, професор (Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна);
 • Плохіх Віктор Володимирович – доктор психологічних наук, професор (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Одеса, Україна);
 • Плющ Олександр Миколайович – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник (Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, Київ, Україна);
 • Попович Ігор Степанович – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету;
 • Сердюк Людмила Захарівна – доктор психологічних наук, професор (Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, Київ, Україна);
 • Цибуляк Наталія Юріївна – кандидат психологічних наук, доцент (Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ, Україна);
 • Шебанова Віталія Ігорівна доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології Херсонського державного університету;
 • Яковлева Світлана Дмитрівна – доктор психологічних наук, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету;
 • Янчук Володимир Олександрович – доктор психологічних наук, професор, декан факультету професійного розвитку фахівців освіти Академії післядипломної освіти (Республіка Білорусь).